Search
Search
Close this search box.

Latest news

Teadmiseks Tipu külas Halliste jõe üleujutusalal kanuutajatele

Allikas: http://suurvesi.soomaa.ee/blog/karjaaiad-ja-kanuutamine

Ärge lõhkuge karjaaedu ega häirige suurvee ajal väljas olevaid kariloomi!

Soomaa suurvesi katab valdava osa sealsetest luhtadest. Luhaheinamaade hooldamist korraldab Keskkonnaamet erinevate maahooldajate abil. Valdavalt niidetakse ja karjatatakse Soomaa luhtasid suvisel perioodil ja suurveeajal kariloomi väljas ei ole. Erandiks on üksikud alad, kus toimub aastaringne karjatamine ning loomad on väljas ka viiendal aastaajal.
Soomaal on sellised kohad Kuusekäära ja Tipu küla. Kuusekääral on väljas šoti mägiveised ja Tipu koolimaja lähistel on koniku tõugu hobused.
Paneme matkajatele ja matkakorraldajatele südamele, et suurvee ajal ei tohi veesõidukitega karjaaedadest läbi sõita ega loomi häirida. Loomad on suurveeperioodist niigi häiritud – nende toitumisalad on väiksemad ja üleujutusaegne eriolukord ebameeldiv, võõraste inimeste lähenemine põhjustaks täiendavat stressi. Karjaaedade lõhkumine võib tuua kaasa loomade põgenemise, millel suurvee perioodil võivad olla loomadele fataalsed tulemused.

Konik Horse
Konik Horse
The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas