Search
Search
Close this search box.

Latest news

Kutse Soomaa teemaplaneeringu infopäevale

Soomaa Sõprade listi kaudu tuli oluline info, mida saatja heakskiidult jagan

Teabepäev Soomaa Rahvuspargi Külastuskeskuses

15.detsembril 2011 algusega kell 14.00

Peagi algatatakse teemaplaneering Soomaa rahvuspargi alale ja rahvuspargi mõjualale (ümbritsevad vallad – Tori, Paikuse, Vändra, Kõpu, Suure-Jaani, osaliselt ka Pärsti, Surju ja Saarde vald – nn PAN Pargi ala), kus hakatakse käsitlema lisaks loodus- ja kultuurilise keskkonna ning traditsioonilise elulaadi säilitamisele ka kohalike elanike sotsiaalsete tagatiste säilitamist ja majandustegevuse elavdamise võimalusi.

Seetõttu võetakse planeeringu koostamisel arutlusele muuhulgas ka transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavus, sildade, teede ja truupide seisukorrad, veeteed, parklad, matkarajad, elektri- ja telefonilevi probleemid, interneti vajadus jpm.

Ootame kõigi osavõttu, kes soovivad tuleviku-Soomaad ja oma kodukanti kaasa kujundada! Kuna planeeringu koostamise periood on pikk – ca 2-3 aastat, siis tuleb kaasarääkimisega alustada juba täna, et planeering kujuneks ootustele vastavaks ning annaks vastuseid küsimusele: “Mida teha, et tulevikus oleks meil oma kodukandis parem elada?”
Meie ühine eesmärk on, et juba planeeringu algatamisel oleks võimalikult paljude ettepanekutega arvestatud.

Teabepäevale ootame kõiki kohalikke elanikke, maaomanikke ja ettevõtjaid, valdade ja teiste piirkondlike ametiasutuste töötajaid, organisatsioonide esindajaid!

PÄEVAKAVA
13.45 – 14.00 Saabumine
14.00 – 14.30 ülevaade Soomaa Sõprade Seltsi viimaste aastate Soomaa-temaatilistest projektidest ja nende tulemustest, Tiina Korts, Soomaa Sõprade Selts
14.30 – 16.30 ülevaade Eesti planeeringusüsteemist, planeeringute olemus ja vajadus, algatatava Soomaa teemaplaneeringu tutvustamine, Tiia Kallas, Viljandi Maavalitsuse planeeringutalituse juhataja
16.30 – … kerge kehakosutus

(Kui mõnel osaleda soovijal on tõsine mure transpordiga, siis üritame Teid võimalusel aidata. Tel: 5094955 Tiina)

Teabepäev on kokku kutsutud Soomaa Sõprade Seltsi poolt ja toimub koostöös Viljandi Maavalitsusega.
Teabepäeva rahastavad projekti “Soomaa piirkonna maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kaasava planeerimise mudeli väljatöötamine” raames Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

VABANDAME VÕIMALIKU RISTPOSTITUSE PÄRAST!
Eestseisus

—————————————-
See kiri on saadetud läbi MTÜ Soomaa Sõprade infolisti.
Listi administraator: Kaupo Kase kaupo(at)soomaa.net
www.soomaa.net

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas