Search
Search
Close this search box.

Latest news

Soomaa saunaaasta 2023

Käesolev aasta on saunakultuuri ja -kombestiku aasta kogu Eestis. Ka Soomaal pühendatakse sel aastal saunale senisest enam tähelepanu. Soomaalased ootavad teid oma sauna maist septembrini

Read More »

Soomaa ujutusalal nähti vaala

Soomaa giidid olid grupi kanuutajatega Soomaa suurveel, kui märkasid ujutusalal suurt veelooma. Harukordne loodusvaatlus toimus üleujutatud Tõramaa puisniidul, vaid mõnikümmend meetrit Halliste jõe sängist. Looma

Read More »

Kelgutajad leidsid Soomaal UFO

Sakala kirjutab, et Soomaa giid Algis Martsoo sattus kelgumatkal koos matkaseltskonnaga Tõramaa luha jääväljal tunnistajaks vaatepildile, mis meenutas jõkke jäätunud ufosid. Ta on küll juba aastaid

Read More »

Töö Soomaal tõi ametnikele teenetemärgidAgu Eerik Murel, originally uploaded by Ruukel.

(allikas Pärnu Postimees)

Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar tunnustas Pärnu-Viljandi regiooni looduskaitse juhtivspetsialisti Agu Leivitsat ameti kuldse teenetemärgiga ja kolme töötajat, sealhulgas Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialisti Murel Meriveed hõbedase teenetemärgiga.

“Esimest korda väljaantavad ameti kuld- ja hõbemärk on kõige suurem tunnustus ameti töötajale ameti eesmärkide täitmiseks tehtud töö eest,” ütles Andres Onemar. “Sel aastal leidis tunnustust Eestile rahvusvahelist tuntust toonud töö Soomaa rahvuspargis ja regioonispetsialistide hea koostöö kohalike elanike, arendajate ja partneritega.”

Hõbemärgi saanud Murel Merivee ja kuldmärgiga tunnustatud Agu Leivits tegelesid sihikindlalt rahvusvahelise projektiga, mille tulemusel võeti Soomaa rahvuspark vastu Euroopa põlislooduse võrgustiku (PAN Parks) liikmeks.

Projekti käigus toimus tihe ja tulemuslik koostöö rahvuspargi elanike ja selles piirkonnas tegutsevate arendajatega, mis on oluline kaitseala eesmärkide saavutamisel. Tänu PAN Parks liikmelisusele suureneb Eesti tuntus Euroopas ja see annab rohkem võimalusi kaitsealaga seotud partneritel loodussäästlikult arendustegevusega tegelda.

Vastavalt statuudile antakse hõbemärk ameti töötajale silmapaistvalt hea teenistuskohustuste täitmise eest ning kuldne teenetemärk kas ameti töötajale või inimesele väljastpoolt teenete eest ameti tegevusvaldkonna arendamisel ja eesmärkide saavutamisel.

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas