Search
Search
Close this search box.
Soomaa Region - Valgeraba - Karl Adami

Soomaa piirkond

Soomaa on maastikuregioon Vahe-Eesti lõunaosas. Soomaa nime võttis kasutusele  geograafiaprofessor Johannes Gabriel Granö, kes 1922. aastal avaldas ajakirjas “Loodus” artikli “Eesti maastikulised üksused”. Just selles kirjatöös nimetab Granö praegu Soomaana tuntud piirkonda esimest korda säärase kohanimega. Samas kirjatükis sai oma nime Granölt ka Lahemaa, mis on tänaseks rahvuspargi staatuses.  

Soomaa tuumikalast sai 1993 aasta rahvuspark.  Soomaa rahvuspargis kaitstakse suuri terviklikke soolaamasid, lammimetsi, -niite ja kultuuripärandit. 1997 aastast on Soomaa ülemaailmse Ramsari konventsiooniga kaitstav märgala ja 2004 aastast üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 ala. 

Soomaa Turismipiirkond https://bit.ly/SoomaaTurismipiirkond
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas