Search
Search
Close this search box.

Latest news

Soomaa saunaaasta 2023

Käesolev aasta on saunakultuuri ja -kombestiku aasta kogu Eestis. Ka Soomaal pühendatakse sel aastal saunale senisest enam tähelepanu. Soomaalased ootavad teid oma sauna maist septembrini

Read More »

Soomaa ujutusalal nähti vaala

Soomaa giidid olid grupi kanuutajatega Soomaa suurveel, kui märkasid ujutusalal suurt veelooma. Harukordne loodusvaatlus toimus üleujutatud Tõramaa puisniidul, vaid mõnikümmend meetrit Halliste jõe sängist. Looma

Read More »

Kelgutajad leidsid Soomaal UFO

Sakala kirjutab, et Soomaa giid Algis Martsoo sattus kelgumatkal koos matkaseltskonnaga Tõramaa luha jääväljal tunnistajaks vaatepildile, mis meenutas jõkke jäätunud ufosid. Ta on küll juba aastaid

Read More »

Soomaal märgistati järjekordne ilves

28 detsembri õhtupoolikul püüdsid Metsauuenduskeskuse spetsialistid eluspüügilõksu kasutades Kikepera hoiualal 22,5 kg kaaluva isailvese, kellele paigaldati raadiosaatjaga varustatud kaelus.

Alates 2007 aastast on Soomaal ja selle lähiümbruses Metsauuenduskeskus koostöös LKK, RMK ja Tartu Ülikooliga viinud läbi ulukloomade telemeetrilist seiret. Telemeetrilise seire eesmärgiks on parema ülevaate saamine erinevate ulukloomade arvukusest ja asurkonna üldisest käekäigust. Soomaa rahvuspargis, Kikepera hoiualal ja Kilingi-Nõmme Riigijahipiirkonnas teostatava seireprojekti käigus on alates 2007 aasta varakevadest kaelustega varustatud kolm ilvest.

Telemeetrilised uuringud on üheks parimaks viisiks ulukloomade seirel, täiendades traditsioonilist jahiulukite talvist jäljeloendust. Eluslõksuga püütud loomad uinutatakse,kaalutakse ja varustatakse GPS/GSM süsteemil põhineva kaelusega, mis määrab satelliitide kaudu looma asukoha, andes iga nelja tunni järel andmed üle GSM mobiilivõrgu uurijatele.

Seniste uuringuandmete tulemusena on selgunud, et keskmiselt on Soomaa ja selle lähiümbruses paiknevate ilveste liikumisala ca. 140 ruutkilomeetrit. Pikemaid rännakuid võetakse ette vaid erandkorras või jooksuaja saabudes, mil ühe looma territoorium võib ulatuda ca. 300 ruutkilomeetrini. Hinnanguliselt elab kogu uurimisalal ca. 12 ilvest. Ilveste peamiseks toiduseks on metskitsed, jänesed ja väiksemad närilised.

Lisaks ilvestele on uurijate huviorbiidis ka hundid ja metskitsed.

Täpsem info: Peep Männil peep.mannil@metsad.ee Tel: 7457088, GSM: 5134898

Allikas: www.metsad.ee

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas