Search
Search
Close this search box.

Latest news

Soomaa saunaaasta 2023

Käesolev aasta on saunakultuuri ja -kombestiku aasta kogu Eestis. Ka Soomaal pühendatakse sel aastal saunale senisest enam tähelepanu. Soomaalased ootavad teid oma sauna maist septembrini

Read More »

Soomaa ujutusalal nähti vaala

Soomaa giidid olid grupi kanuutajatega Soomaa suurveel, kui märkasid ujutusalal suurt veelooma. Harukordne loodusvaatlus toimus üleujutatud Tõramaa puisniidul, vaid mõnikümmend meetrit Halliste jõe sängist. Looma

Read More »

Kelgutajad leidsid Soomaal UFO

Sakala kirjutab, et Soomaa giid Algis Martsoo sattus kelgumatkal koos matkaseltskonnaga Tõramaa luha jääväljal tunnistajaks vaatepildile, mis meenutas jõkke jäätunud ufosid. Ta on küll juba aastaid

Read More »

Soomaa ettevõtjad said rahvuspargi sünnipäevapeol kätte PAN Pargi partneri sertifikaadidWe are the World, originally uploaded by Ruukel.

(PRESSI)TEADE:
4.12.2009

Soomaa ettevõtjad said rahvuspargi sünnipäevapeol kätte PAN Pargi
partneri sertifikaadid

Tänavu rahvusvahelise PAN Pargi sertifikaadi ja EDENi unnustusega
pärjatud Soomaa rahvuspark tähistas eile rahvuspargi keskuses 16.
sünnipäeva, koosviibimisel anti ühtlasi PAN Pargi partneri sertifikaadid mitmele Soomaa piirkonnas tegutsevale ettevõtjale.

Partneri sertifikaat on Soomaale antud PAN Pargi sertifikaadiga kaasnev võimalus tunnustada pühendunud koostööpartnereid. Sertifikaat pole ainult kiituskiri, vaid ka pääs turismivõrgustikku, mis loob kohalikele ettevõtetele paremaid võimalusi enese reklaamimiseks ning loodetavasti toob juurde kliente.

PAN Parks on ainuke üle-euroopaline põlislooduse kaitsmisega tegelev organisatsioon, rõhutas oma sõnavõtus PAN Parkide fondi tegevjuht Zoltán Kun. Kokku kuulub sellesse 11 kaitsela, neist viimasena siis Soomaa rahvuspark.

Soomaa on Kuni sõnul ühtlasi ainus, kus esineb selline nähtus nagu 5. aastaaeg ning esimene, kes sai sertifikaadi kätte koos ettevõtjatega. Tema hinnangul sellega aga töö alles algab, kuid eeldused edukaks tegutsemiseks on Soomaal olemas, mida näitab eeskätt kohalike ettevõtjate hea koostöötahe.

Head ja tegelikkuses toimivat koostööd kohaliku kogukonnaga tõi Soomaa rahvuspargi puhul näiteks ka Keskkonnameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk. Tema sõnul vanust Soomaa rahvuspargil võrreldes teiste Eesti tuntud rahvusparkidega küll veel napib, aga mõneski asjas, näiteks just koostöövaimu poolest ollakse teistest juba mööda läinud “PAN Pargi sertifikaadi saamine on samuti üheks märgiks sellest,” lisas Kukk.

Viljandi maavanema ja Soomaa koostöökogu komisjoni esimehe Lembit Kruuse hinnangul on õnn, et on leidunud inimesi, kes on vaadanud Soomaa piirkonda n-ö õigelt lennukõrguselt. “Seetõttu ei ole Soomaa enam veelahe Pärnumaa ja Viljandimaa vahel, nagu vanasti, vaid vastupidi – praegusel ajal see ühendab ja lähendab neid kahte maakonda.”

Soomaa rahvuspargi ümber koondunud koostöö on nüüdseks saanud laiema mõõtme ka Rohelise Jõemaa koostöökogu näol, mille tegevusest ja seostest Soomaaga andis põhjaliku ülevaate tegevjuht Merle Adams.

Ta tõi välja, et igal PAN Pargil on oma vapiloom ning Soomaal on selleks ilves, sest just siinkandis on asjatundjate teatel Euroopa kõige priskemas toitumuses ilvesed. “Kui loomal on siin nii hea olla, siis küllap on ka inimestel hea olla ja nende toidulaud samuti rikkalik,” ütles Adams.

Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Tõnis Korts rääkis ja näitas iseloomulikke slaide Soomaa piirkonna ajaloost, rahvuspargi loomisest, Soomaa Sõprade Seltsi tegemistest jm. Korts meenutas seejuures tõsiasja, et mõiste “Soomaa” on pärit akadeemik Endel Lippmaalt, kes kasutas seda Eesti geobotaanilisteks piirkondadeks jaotamise käigus.

Rahusvaheline PAN Pargi sertifikaat omistati Soomaale tänavu 16.
oktoobril ning rahvusvahelise projekti EDEN (European Destinations of Excellence) tunnustus 26. mail, vahendas “Sakala”. Mõlemad need tõstavad Soomaad muu hulgas esile kui loodussäästliku turismi sihtkohta, mis aga tähendab, et lisaks rahvuspargi loodusele ja kaitsekorraldusele tunnustatakse suurt hulka inimesi ja ettevõtteid, kes oma tegevusega sellele ideele kaasa aitavad.

Kohalike koostööpartnerite tunnustamine näitab ühtlasi kätte suuna, et koostöö kohaliku kogukonna ja piirkonna ettevõtetega on see, millega saab suurtel kaitsealadel tagada kõige tõhusama kaitsekorralduse.

Soomaa kaitseala loodi Pärnu ja Viljandi maavalitsuse määrustega
vahemikus veebruarist aprillini 1993, rahvuspark moodustati sama aasta 8. detsembril.

(Pressi)teate koostas:
Peep Talimaa
Viljandi maavalitsuse pressiesindaja
Tel 433 0408, 5036727
peep.talimaa@viljandimaa.ee

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas