Search
Search
Close this search box.

Latest news

Soomaa saunaaasta 2023

Käesolev aasta on saunakultuuri ja -kombestiku aasta kogu Eestis. Ka Soomaal pühendatakse sel aastal saunale senisest enam tähelepanu. Soomaalased ootavad teid oma sauna maist septembrini

Read More »

Soomaa ujutusalal nähti vaala

Soomaa giidid olid grupi kanuutajatega Soomaa suurveel, kui märkasid ujutusalal suurt veelooma. Harukordne loodusvaatlus toimus üleujutatud Tõramaa puisniidul, vaid mõnikümmend meetrit Halliste jõe sängist. Looma

Read More »

Kelgutajad leidsid Soomaal UFO

Sakala kirjutab, et Soomaa giid Algis Martsoo sattus kelgumatkal koos matkaseltskonnaga Tõramaa luha jääväljal tunnistajaks vaatepildile, mis meenutas jõkke jäätunud ufosid. Ta on küll juba aastaid

Read More »

Konkursi ´Eesti avastamata aarded 2009´ võitis Soomaa Rahvuspark

Rahvusvaheline þürii tegi täna teatavaks EASi turismiarenduskeskuse eestvõttel korraldatud konkursi “Eesti avastamata aarded 2009. Turism ja kaitsealad” võitja – parima säästva turismi sihtkoha tiitli vääriliseks tunnistati Soomaa Rahvuspark. Kõrge tunnustuse pälvisid ka Matsalu Rahvuspark ja Vilsandi Rahvuspark koos Viidumäe Looduskaitsealaga. Eesti konkursi võitjat esitletakse Euroopa turismifoorumil oktoobris 2009. Võitja saab ka koha ka portaalis www.visiteurope.com, mis loob Euroopa tippsihtkohtade võrgustikku.

EASi turismiarenduskeskuse direktori asetäitja Marje Braunbrücki sõnul oli tänavune säästva turismi konkurss kaitsealade esiletõstmiseks þüriile tõeline katsumus. “Kõik kolm kandideerinud sihtkohta, mille väärtuseks on kaitseala, sobiksid kandma tiitlit “Avastamata aare 2009”. Kuid võita saab siiski vaid üks ja þürii otsustas tunnistada esikoha vääriliseks Soomaa Rahvuspargi,” ütles Braunbrück. Ta lisas, et ka Matsalu ja Vilsandi rahvuspargid on tugevad säästva turismi sihtkohad, ent Soomaa suutis neid tasavägises võistluses edestada.

Þürii otsus langes Soomaa kasuks eelkõige seetõttu, et sealne rahvuspark on tugev jätkusuutliku turismi edendaja. Soomaal on piirkonna arendamisse hästi kaasatud kohalik kogukond ja ettevõtjad. Samuti on olemas toetav infrastruktuur, sh majutusvõimalused vahetult kaitseala piiril. Tugeval järjel on veebiturundus (soomaa.com), samuti infomaterjalid jpm. Kokkuvõttes leidis þürii, et Soomaa kui kaitseala edestab teisi konkurente turismiarenduse osas ning on hetkel kõige progressiivsem säästva turismi sihtkoht, olles valmis vastu võtma ka rahvusvahelisi turismigruppe.

Matsalu Rahvuspargi puhul tõstis þürii esile kaitseala tuntust linnuvaatluse huviliste seas nii Eestis kui Euroopas. Rahvuspargil on head eeldused loodusturismi arendamiseks, sest nimetatud valdkonnas on tal välisturgude kontekstis vaieldamatult suur eelis olemas.

Vilsandi Rahvusparki kui Baltimaade vanimat looduskaitseala hindas þürii kõrgelt, tuues esile kaitseala administratsiooni, omavalitsuste ja kohaliku kogukonna koostöö. Vilsandi suurimaks potentsiaaliks on linnuvaatluse kõrval hülgevaatluse arendamine, pärimusmatkade ning rannarahva vanade tööde näitamine ja õpetamine, samuti erinevate säästva turismi põhimõtete laiem juurutamine kogu piirkonnas.

Soomaa Rahvuspargi esitas konkursile MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Matsalu Rahvusparki esindab MTÜ Terra Maritima ning Vilsandi Rahvusparki koos Viidumäe Looduskaitsealaga esindab MTÜ Meremaa. Konkursile kvalifitseerumise tagas madal majutatute ööbimiste arv, mis ei tohtinud ületada Eesti keskmist – 3,46 majutatud ööbimist elaniku kohta.

Konkursi korraldamine on osa rahvusvahelisest projektist EDEN (European Tourist Destinations of Excellence), mille algatas kolme aasta eest Euroopa Komisjon. EDENi projektiga soovitakse mitmekesistada säästval turismil põhinevaid algatusi nii Euroopa Liidu liikmes- kui kandidaatriikides. Tänavu osaleb konkursil 22 riiki. Eesti liitus projektiga 2008. aastal ja siinse konkursi võitja Viljandi sai võimaluse esitleda end sügisel Euroopa parimate sihtkohtade tutvustamisel Prantsusmaal.

Järgmise aasta konkursi teemaks on veega seotud turismipakkumised.

Lisainfo:

EDEN Euroopas: http://ec.europa.eu/enterprise/sector/tourism/eden/index_en.htm

Allikas: eas.ee

The European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas